Goraca.pl

Gorące wzory pism, druków i dokumentów. Pobierz przykładowe pozwy sądowe lub inne pisma.

Szukaj dokumentu

Pozwy sądowe

Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu podwyższenia alimentów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu otrzymania rozwodu z winy pozwanego i alimentów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wzór pozwu o nawiązanie stosunku pracy- umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o ochronę naruszonego posiadania. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu otrzymania zapłaty. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu otrzymania separacji i alimentów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu otrzymania rozwodu i alimentów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu obniżenia alimentów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu otrzymania unieważnienia małżeństwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu uchylenia alimentów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument który należy wypełnić i złożyć w celu sprostowania świadectwa pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o wydanie nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pozew o żądanie powoda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Dokument należy złożyć w Sądzie Rejonowym (Sąd Pracy). Pozew zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

Pobierz teraz
Pozew o rozwiązanie przysposobienia należy skierować do Sądu Okręgowego w wydziale Cywilnym. Wniosek zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o rozwiązanie przysposobienia jest przygotowany do pobrania online.

Pobierz teraz
Pozew o rozwiązanie Spółki z o.o. należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale Cywilnym. Dokument jest zapisany w formacie doc. należy go otworzyć za pomocą programu Word. Pozew zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Pozew o likwidację Spółki z o.o. jest do pobrania online.

Pobierz teraz